Tapkara Song Video Download | Narendra Singh Negi | Latest Garhwali Song 2016

Tags:- Tapkara Song Video Download, Tapkara Song Video MP4 Download, Tapkara Song Download, Narendra Singh Negi Songs 2016, Latest Garhwali Songs 2016.

Tapkara Song Lyrics

तेरी खट्ठी मीठी याद ..तो याद कु स्वाद..
तेरी खट्ठी मीठी याद ..तो याद कु स्वाद..
तेरा दगड़ा …दगड़ी चली गेनी….
मेमा रह गेनी …टप …..टपकरा
मेमा रह गेनी …बस …..टपकरा
फरफुरु भात सी खिलखिलान्दी हेसी..
फरफुरु भात सी खिलखिलान्दी हेसी..
दरबड़ी दाल सी ..छुई तेरी मन बसी..
सपोडा सपोड़ी का दिन….हो…ओओ
सपोडा सपोड़ी का दिन..
लरका तार्कि का बार
तेरा दगड़ा …दगड़ी चली गेनी….
मेमा रह गेनी …टप …..टपकरा
मेमा रह गेनी …बस …..टपकरा

Tapkara Song Video Download | Narendra Singh Negi | Latest Garhwali Song 2016

 

Download Video Song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie Maaja © 2016 Frontier Theme