Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye Song Video Download | Narendra Singh Negi | Garhwali Song

Tags:- Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye Video Download, Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye Song HD Video Download, Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye Song Lyrics, Narendra Singh Negi Songs 2016, Garhwali Songs.

Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye Song Lyrics

मेरा औण से हर्ष हवे कै तो व्हेल्यो ,
मेरा औण से हर्ष हवे त व्हेल्यो ,
ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो…. दुःख कै न हो …
मेरा…सुख मा हैंसणा कु न्यूतू सभु कू …..
मेरा दुःख मा रोणा कू हक कै न हो…. हक कै न हो …
मेरा औण से हर्ष हवे कै तो व्हेल्यो ,
मेरा औण से हर्ष हवे त व्हेल्यो ,
मुलूक हो पराया, खुद हो तुम्हारी,
मुलूक हो पराया खुद हो तुम्हारी
पीड़ा हो कि ज्वा आज तक सै न हो, आज तक सै न हो
मेरा औण से हर्ष हवे कै तो व्हेल्यो ,
मेरा औण से हर्ष हवे त व्हेल्यो ,
ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो…. दुःख कै न हो …
.
बडूल्यूं मा रैबार भेजी नि ऐनी,
बडूल्यूं मा रैबार भेजी नि ऐनी
क्या सुपिन्यम भी आणा कु बकत रै न हो, बकत रै न हो
मेरा औण से हर्ष हवे कै तो व्हेल्यो ,
मेरा औण से हर्ष हवे त व्हेल्यो ,
ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो…. दुःख कै न हो …
.
कख रिबड़ीनि खुटी वो, किले नि बौडी होली,
कख रिबड़ीनि खुटी वो, किले नि बौडी होली
कखी सौतेला बाठों न भक्लै न हो, भक्लै न हो ..
मेरा औण से हर्ष हवे कै तो व्हेल्यो ,
मेरा औण से हर्ष हवे त व्हेल्यो ,
ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो…. दुःख कै न हो …
.
ज्वनि ह्वेगी माटू, ढून्गू व्हे पराण,
ज्वनि ह्वेगी माटू, ढून्गू व्हे पराण,
कभी सुख ऐ जालू त रगरै न हो रगरै न हो ..
मेरा औण से हर्ष हवे कै तो व्हेल्यो ,
मेरा औण से हर्ष हवे त व्हेल्यो ,
ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो…. दुःख कै न हो …
.
मेरा औण से हर्ष हवे व्हेल्यो त कै,
ना हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो, दुःख कै न हो
मेरा सुख मा हैंसणा कु न्यूतू सभु कू
मेरा दुःख मा रोणा कू हक कै न हो, हक कै न हो

Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye Song Video Download | Narendra Singh Negi | Garhwali Song

Song: Meri Aun Se Harsh Ho To Hwelye
Artist: Narendra Singh Negi

Download Video Song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie Maaja © 2016 Frontier Theme