Hey Dayalu Bhagwati Song Video Download | Latest Garhwali Song 2016

Tags:- Hey Dayalu Bhagwati Video Download, Hey Dayalu Bhagwati Song HD Video Download, Hey Dayalu Bhagwati Song Lyrics, Latest Garhwali Song 2016.

Hey Dayalu Bhagwati Song Lyrics

हे दयालू भगवती ,दया करी ..किरपा करी ..
हे दयालू भगवती ,दया करी ..किरपा करी ..
मेरी भी अंशधारी फुन्झ मा, मनकामना पूरन करी .. 
हे कृपालु महासती दुख हरी बिपदा हरी ..
मेरी भी अंशधारी फुन्झ मा, मनकामना पूरन करी ..
हे दयालू भगवती ,दया करी ..किरपा करी ..
तेरी कृपा कु भूकू छो माँ , तेरी किरपा कु तिशालू छो..
हे माता , सकल भवानी ….भवानी ..
तेरी कृपा कु भूकू छो माँ , तेरी किरपा कु तिशालू छो..
उदिंदु छो तेरा दर्शाना कु, मै भी माँ तेरु बलू छो ..
मेरी भी अंशधरी फूंज माँ , मनकामना पूरण करी ..
हे दयालू भगवती ,दया करी ..किरपा करी ..
एयबु का ब्य्संनयु का धुल माँ …छो पोडनु बेस्हरू माँ ..
हे माता ..सकल भवानी…भवानी ..
शांत कर चित दूर कर …चिंता फिकर कु अन्ध्यारु माँ ..
मेरी भी अंशधारी फूंझ मा, मनोकामना पूरण करी ..
हे दयालू भगवती ,दया करी ..किरपा करी ..
गुरु नि मिली कैन बटनी बाटो मा..तेरा थानी को ..
हे माता सकल भवानी …भवानी ..
बिरडी गयों जख तक भटकनु, तरसनु छो ज्ञान को ..
मेरी भी अंशधारी फूंज माँ , मनकामना पूरण करी …
हे दयालू भगवती ,दया करी ..किरपा करी ..

Hey Dayalu Bhagwati Song Video Download | Latest Garhwali Song 2016

Download Video Song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie Maaja © 2016 Frontier Theme